Založit webové stránky nebo eShop
 

Rasy a národy <
Antikové
 
Historie: Původní název této rasy zní Alterné, což jsou vlastně předchůdci antiků a Orijů. Alterané pocházejí z galaxie Lantea, kde se také postupem času rozdělili na dvě skupiny. První z nich byli Oriové, kteří se za pomoci svých vyspělých technologijí rozhodli vládnout všemu živému. Druhou skupinou se stali Antikové, kteří s nimi naopak nesouhlasili a zajímaly se především o vědomosti a povznesení. Jejich neschody vyvrcholily odchodem Antiků z jejich domovské galaxie. Usadili se v Mléčné dráze, kde postavili obrovské létající město Atlantis. Po nějaké době je Oriové našli a seslali na Antiky mor, se kterým si i přes svou vysokou vyspělost nedokázali poradit. Velká část zemřela, ale některým se podařilo odletěl do galaxie Pagasus. Při průzkumu a osidlování nové galaxie však nešťastnou náhodou umístili lidi na planetu, kde žili iratušští brouci. Ti se krmili na lidech a jejich DNA se smísilo, vznkla tak rasa zvaná Wraithové. Ti časem dospěli do fáze, kdy dokázali létat galaxií a krmit se lidmi v ní. Antikové si uvědomili, že jsou za to odpovědní a snažili se Wraithy zastavit. Antikové byli mnohonásobně vyspělejší, ale Wraithů byl obrovský počet. Nastala doba velice dlouhé války. Když si Anikové uvědomili že válku nemohou vyhrát, potopili město a povznesli se na vyšší úroveň bytí. Těm kterým se povznesení nezdařilo odešli zpět do Mléčné dráhy, kde hrozba moru už dávno zmizela a začlenili se do stávající populace.
 
Status: přátelé
 
Galaxie: Lantea (Orion), Mléčná dráha, Pegasus
 
Domovská planeta: Celestis (galaxie Lantea), Země (galaxie Mléčná dráha), Atlantis (galaxie Pegasus)
 
Nyní: -
 
 
Goa'uldi
 
Historie: Goa'uldové se vyvinuli na planetě označené jako P3X-888, kde žili jako draví živočichové podobní úhořům. Postupem času se však stali parazitickým druhem, který vniká do hostitelů a ovládá jejich těla. Prvními se stali Unasové, kteří se vyvinuli na stejné planetě. Časem Goa´uldové objevili hvězdnou bránu, pomocí níž se postupně rozšířili po celé galaxii. Goa'uldský bůh Ra narazil na planetu, na které žila rasa lidí, ze které udělal své otroky. Lidi rozšířil po colé galaxii, díky čemuž získal obrovskou moc a stal se nejvyšším vládcem Goa'uldů. Rasa lidí se navíc stala novými hostiteli Goa'uldů, z důvodu lepší stavby těla, než mají unasové.
 
Status: nepřátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: P3X-888
 
Nyní: -
 
 
Jaffové
 
Historie: Jaffové pocházejí původem ze Země. Jsou to lidé, kteří byli vybráni do Goa´uldské armády a později upraveni jako inkubátor pro vývoj larvy. Obřad implantace se nazývá prim'tah a poprvé k němu došlo na planetě Dakara. Larva Jaffům zaručuje jisté výhody, mezi které patří léčebné schopnosti, dlouhý život nebo velká síla. Nošení larvy má však i negativní účinek a tím je závislost. Dospělý Jaffa bez larvy nepřežije, protože bez symbionta ztrácí imunitní systém. Tím si Goa'uldé zajistili poslušnost Jaffů.
 
Status: přátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: -
 
Nyní: -
 
 
Oriové
 
Historie: Oriové jsou rasou, která se považuje za stvořitele života a touží po nadvládě všem bytostem vesmíru. Věří že jsou bohové a po ostatních rasách požadují, aby je uctívali. Jsou jednou ze dvou frakcí vzniklých z rasy Alteranů, druhá si říká Antikové. Oriové chtěli vládnout vesmíru, jak již bylo zmíněno, zatímco Antikové se zajímali o povznesení a vědomosti. Jejich spor byl ukončen bitvou, ve které Antikové prohráli a byli nuceni opustit jejich domovskou galaxii. Tu pak Oriové postupně celou obsadili a všechny obyvatele buďto obrátili na svou víru nebo zničili. Během toho se jim však povedo povznést na vyšší úroveň bytí a uctívající se stali zdrojem jejich síly.
 
Status: nepřátelé
 
Galaxie: Orion (Lantea)
 
Domovská planeta: Celestis
 
Nyní: -
 
Langarané
 
Historie: -
 
Status: přátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: Langara
 
Nyní: -
 
 
Lidé
 
Historie: Lidská rasa vznikla zásahem Antiků do evoluce planety Země, na které se usadili při útěku ze své domovské galaxie, a je předkem většiny národů v Mléčné dráze. Lidé byli rozšířeni převážně Goa´uldy nebo Asgardy. Dostali se však i do galaxie Pegasus, kam je odvezli sami Antikové, když prchali z Mléčné dráhy před morem, který na ně seslali Oriové. Po dlouhé době se Lidé na Zemi dozvěděli o Goauldech pravdu a povstali proti Jaffům. Boj vyhráli a pohřbyli bránu. Pro Goa'ulda Ra to byla veliká urážka, momentálně byl však zaneprázdněn sporem s Asgardy a tak na Zemi nezaútočil. Postupem času byla Země zapomenuta, až do vzniku programu Hvězdné brány.
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: Země
 
Nyní: -
 
 
Toláni
 
Historie: Tolláni patří k velice vyspělým rasám Mléčné dráhy. Jejich původní domovská planeta byla vedle jiné obydlené planety, kterou navštívili, když postavili své první lodě. Druhá planeta byla méně vyspělá a tak spolu začali obchodovat. Po čase na druhé planetě nastala válka, při které byla zničena. Exploze zapříčinila změnu klimatu Tollánské planety, která se stala neobyvatelnou. Při její evakuaci jsme na Tollány narazili a zachránili část evakuačního týmu, který následně nato odešel na novou planetu Tollánů. Později nás Tolláni kontaktovali, když se konal tzv. Triad (něco jako soud), při kterém se mělo rozhodnout o budoucnosti Skaary, chlapce z Abydosu, kterého ovládal Goa´uld Klorel. Od té doby s námi byli Tolláni v kontaktu, až do doby, kdy byl jejich svět zničen Goa´uldy.
 
Status: přátelé
 
Galaxie: Mléčná dráha
 
Domovská planeta: Tolan
 
Nyní: -
 
 
Wraithové
 
Historie: Wraithové vznikli smísením DNA Iratusského brouka a Lidí, které na jejich planetu omylem přivedli Antikové. Brouci se na Lidech krmili a postupem času vznikli Wraithové. Ti se z nedostatku potravy šířilo po galaxii a začali obsazovat všechny obydlené planety, na které narazili. Když si Antikové ovědomili, že za vznik Wraithů mohou oni, snažili se je zastavit. Wraithové však v té době byli natolik rozšířeni, že začínali mít nad Antiky obrovskou početní převahu. Antikové byli uvězněni na jedinné planetě a tak nemohli válku vyhrát. Galaxii museli opustit a ta zůstala Wraithům. Zanechali zde však ukryté své město, aby ho mohl někdo použít a Wraithy zničit. Město jsme po desetitisícech letech našli my a prakticky ihned jsme se s nimi setkali. Od té doby pokračujeme v jejich zničení.
 
Status: nepřátelé
 
Galaxie: Pegasus
 
Domovská planeta: název neznámý
 
Nyní: -

 

TOPlist